Đề Nghị Tiếp Tục Edit Truyện Mà Nhà Khác Drop

Tình hình là dạo gần đây tớ nhận được một số thông tin là có nhiều bộ hay, nhưng nhà khác mới làm được một chặng đường thì drop, dẫn tới có nhiều bạn theo dõi truyện đợi hoài không có mà đọc. Vì tớ cũng là đọc giả nên biết cảm giác tức thế nào khi bị ” đem con bỏ chợ “. Vì thế nên tớ quyết định đăng bài này để thu thập ý kiến của các bạn.

Nhà tớ sẽ sắp xếp edit hoặc hợp tác cùng nhà khác để edit đến khi hoàn truyện với những bộ truyện thỏa mãn yêu cầu của nhà tớ như sau : Continue reading

Advertisements