Rắn Rết Thứ Nữ

RẮN RẾT THỨ NỮ

 

Tác Giả : Cố  Nam Yên

3985eddd2fd655594012a5e648a00ffa

Thể loại : Trọng sinh, báo thù, sủng, chính kịch, các loại đấu

 

Nhân vật chính : Mộc Tịch Bắc – Ân Cửu Dạ

 

Độ Dài : 2Q – 251 chương.

 

Bản convert : Rich92 – tangthuvien

 

Editor : Kamochan, Min Min & Hạnh Phúc Ta Tới Đây

 

Beta: Ụt Ác Từ Pé

 

Nguồn edit : NắñgHạ√iệñ

 

Văn án:

Continue reading

Advertisements

Thiên Kim Thứ Nữ

Thiên Kim Thứ Nữ

Tên gốc : 重生之千金庶女

Tác Giả : Minh Chủ Thất Tinh

my-nhan-co-dai-trung-hoa-38

Thể loại : Trọng sinh, báo thù, sủng, chính kịch, các loại đấu

 Nhân vật chính : Tư Đồ Cẩm – Long Ẩn

 Độ Dài : 148 chương.

 Bản convert : linhtinh174 – tangthuvien

Editor :

Beta: Ụt Ác Từ Pé

 Nguồn edit : NñgH√iñ Continue reading

Thứ Nữ Độc Hậu

Thứ Nữ Độc Hậu

Tên gốc : Rắn Rết Độc Hậu (蛇蝎毒后/庶女毒后)

Tác Giả : Hồng Hoàn Tử

078ed-4a39761ft7a5cc4b6836d

Thể loại : Trọng sinh, báo thù, sủng, chính kịch, các loại đấu 

Nhân vật chính : Quý Lang Thê – Bách Lý Chiêu

 Độ Dài : 330 chương.

Bản convert : thuongminh-tangthuvien

 Editor :

Beta: Ụt Ác Từ Pé

Nguồn edit : NñgH√iñ Continue reading