Bài Cảm Nhận Về ” TSYP ” Của Bạn Ngân Ngố

Dưới đây là bài cảm nhận của bạn Ngân Ngố về bộ ” Tuyệt Sắc Yêu Phi “. Bài cảm nhận này bạn ấy đã cm trực tiếp tại trang pass nhà ta. Ta không hề chỉnh sửa dù chỉ một chữ mà chỉ copy lại rồi post lên thôi. Nguyên văn như sau : Continue reading

Advertisements

Bài Cảm Nhận Về ” Câu Hồn ” Của Bạn Diệp Mẫn Chi

Dưới đây là bài cảm nhận của bạn Diệp Mẫn Chi về nhân vật ” Câu Hồn ” trong bộ Tuyệt Sắc Yêu Phi. Bài cảm nhận này bạn ấy đã trực tiếp gửi về mail nanghavien@gmail.com của nhà ta. Ta không hề chỉnh sửa dù chỉ một chữ mà chỉ post lên thôi. Nguyên văn như sau : Continue reading