Bài Cảm Nhận Về ” Câu Hồn ” Của Bạn Diệp Mẫn Chi

Dưới đây là bài cảm nhận của bạn Diệp Mẫn Chi về nhân vật ” Câu Hồn ” trong bộ Tuyệt Sắc Yêu Phi. Bài cảm nhận này bạn ấy đã trực tiếp gửi về mail nanghavien@gmail.com của nhà ta. Ta không hề chỉnh sửa dù chỉ một chữ mà chỉ post lên thôi. Nguyên văn như sau : Continue reading