♉ 57 Ta muốn phá Thấm Hương lâu (2)

Editor: Mai Mai

Hoàng Phủ Nghi nhìn Nam Cung Mị của nàng quỷ mị cười, thi triển khinh công bay lên trên vũ đài, tóc không buộc lại tung bay, hơn nữa lại mặc nam trang màu trắng, bởi vậy, xem ở trong mắt hoa khôi cứ như tiên nhân.

Continue reading

Advertisements