♉ 56 Ta muốn phá Thấm Hương lâu (1)

Editor: Mai Mai

“Ừm ~~, không tệ không tệ.”

Hoàng Phủ Nghi nhấp một ngụm trà trên bàn, nhìn về phía Tiểu Lê vẫn rầu rĩ không vui nói:

Continue reading

Advertisements