♉ 55 Trạm thứ nhất

Editor: Mai Mai

“Vương.”

Tiểu Lê mới nói được một nửa, đã bị Hoàng Phủ Nghi trừng mắt nhìn.

Continue reading

Advertisements