Mật Khẩu Để Đọc Truyện

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Săn Mỹ Kí

024 : Bài hát mà Vấn Nhã đã hát lúc đang đi nhà xí tên là gì? Có 15 kí tự, viết liền, không dấu, không viết hoa.

047 : Nơi mà Vấn Nhã tỷ gặp Quân Nghị Lân lần đầu tiên là ở đâu? Gồm 14 chữ cái, không dấu, viết liền, viết hoa chữ đầu tiên.

052 : Tên dưỡng phụ của Lãnh Sát cùng Lãnh Thù, cựu Minh chủ của Lãnh Huyết minh. Có 19 ký tự, không viết hoa, viết liền, không dấu.

058 : Chữ viết tắt ký tự đầu tiên của bộ truyện np tiếp theo của nhà, có 4 kí tự, không viết hoa, không cách.

Advertisements

5 comments on “Mật Khẩu Để Đọc Truyện

  1. Pingback: SĂN MỸ KÍ | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s