Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tác giả :Quân Tử Nhan

6464

Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE

Nhân vật chính : Vân Hiểu Nguyệt cùng 11 nam chính khác

Số chương : 3Q – 209 chương

Convert: darkangel_konan – Tangthuvien.

Editor :Ụt Ác Từ Pé – Tiểu Dung

Beta : Ụt Ác Từ Pé

Nguồn edit:  ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖

Truyện được post hàng tuần vào lúc 9h hàng ngày từ 1/9/2015

Câu hỏi để lấy mật khẩu ^.^ 

Văn Án

Tình hình là vào một ngày đẹp trời.

Khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất “kinh điển”.

Nàng xuyên không vào thân xác Điệp phi vừa thất thân.

Trong một cơn mơ, nàng gặp Vân Nhược Điệp – chủ nhân của thân xác này, sắp hồn phiêu phách tán, đáp ứng sẽ sống tiếp cho nàng.

Nhìn linh hồn Vân Nhược Điệp tan vào hư vô, Vân Hiểu Nguyệt đã hứa rằng:

“Cả đời này, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ, cho dù là xã hội trọng nam khinh nữ thì thế nào? Phi! Bằng thủ đoạn của ta, ta nhất định có thể làm cho “Chơi đùa vạn bụi cỏ, một ngọn cũng không dính thân!”

Ta đã đem mĩ nam trong thiên hạ ra làm thú chơi đùa, ai có thể ngăn cản?

Bất quá, muốn cho ta gả, tuyệt đối không thể!”

Ài, nếu Vi Tiểu Bảo thật sự sống lại, ắt cũng phải nghiêng mình kính cẩn cúi đầu.

Hắn có 7 bà vợ như hoa như ngọc, còn Vân Hiểu Nguyệt nàng có 1, 2, 3, 4, 5…lên đến một số gồm 2 chữ số, ngọc thụ lâm phong, mĩ nam trong thiên hạ đều quy tụ ở hậu cung của nàng. Cuộc chơi đùa ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc…

Quyển 1 được edit tại page khác không phải nhà tớ mà là của nhà mannguyetyenlau tớ chỉ đăng lại thôi , sau khi hoàn 3 quyển thì tớ sẽ làm ebook luôn để tiện cho các bạn đọc nè ^.^

Link

Quyển 1 : Hoàng Cung

Chương 1★๖ Chương 2★๖ Chương 3★๖ Chương 4★๖

Chương 5★๖ Chương 6★๖ Chương 7★๖

Chương 8★๖ Chương 9★๖

Chương 10★๖

Chương 11★๖ Chương 12 ★๖ Chương 13 ★๖ Chương 14★๖

Chương 15★๖ Chương 16★๖ Chương 17★๖

Chương 18★๖ Chương 19★๖

Chương 20★๖

Chương 21★๖ Chương 22★๖ Chương 23★๖ Chương 24★๖

Chương 25★๖ Chương 26★๖ Chương 27★๖

Chương 28★๖ Chương 29★๖

Chương 30★๖

Chương 31★๖ Chương 32★๖ Chương 33★๖ Chương 34★๖

Chương 35★๖ Chương 36★๖ Chương 37★๖

Chương 38★๖ Chương 39★๖

Chương 40★๖

Chương 41★๖ Chương 42★๖ Chương 43★๖ Chương 44★๖

Chương 45★๖ Chương 46★๖ Chương 47★๖

Chương 48★๖ Chương 49★๖

Chương 50★๖

Quyển 2 : Thiên Hạ

Chương 1๖ღ๋ Chương 2๖ღ๋ Chương 3๖ღ๋ Chương 4๖ღ๋ Chương 5๖ღ๋

Chương 6๖ღ๋ Chương 7๖ღ๋ Chương 8๖ღ๋ Chương 9๖ღ๋

Chương 10๖ღ๋ Chương 11๖ღ๋ Chương 12๖ღ๋

Chương 13๖ღ๋ Chương 14๖ღ๋

Chương 15๖ღ๋

Chương 16๖ღ๋ Chương 17๖ღ๋

Chương 18๖ღ๋ Chương 19๖ღ๋ Chương 20๖ღ๋

Chương 21๖ღ๋ Chương 22๖ღ๋ Chương 23๖ღ๋ Chương 24๖ღ๋ Chương 25๖ღ๋

Chương 26๖ღ๋ Chương 27๖ღ๋ Chương 28๖ღ๋ Chương 29๖ღ๋

Chương 30๖ღ๋ Chương 31๖ღ๋ Chương 32๖ღ๋

Chương 33๖ღ๋ Chương 34๖ღ๋

Chương 35๖ღ๋

Chương 36๖ღ๋ Chương 37๖ღ๋

Chương 38๖ღ๋ Chương 39๖ღ๋ Chương 40๖ღ๋

Chương 41๖ღ๋ Chương 42๖ღ๋ Chương 43๖ღ๋ Chương 44๖ღ๋

Chương 45๖ღ๋ Chương 46๖ღ๋ Chương 47๖ღ๋ Chương 48๖ღ๋ Chương 49๖ღ๋

Chương 50๖ღ๋ Chương 51๖ღ๋ Chương 52๖ღ๋ Chương 53๖ღ๋

Chương 54๖ღ๋ Chương 55๖ღ๋ Chương 56๖ღ๋

Chương 57๖ღ๋ Chương 58๖ღ๋

Chương 59๖ღ๋

Chương 60๖ღ๋ Chương 61๖ღ๋

Chương 62๖ღ๋ Chương 63๖ღ๋ Chương 64๖ღ๋

Chương 65๖ღ๋ Chương 66๖ღ๋ Chương 67๖ღ๋ Chương 68๖ღ๋

Chương 69๖ღ๋ Chương 70๖ღ๋ Chương 71๖ღ๋ Chương 72๖ღ๋ Chương 73๖ღ๋

Chương 74๖ღ๋ Chương 75๖ღ๋ Chương 76๖ღ๋ Chương 77๖ღ๋

Chương 78๖ღ๋ Chương 79๖ღ๋ Chương 80๖ღ๋

Chương 81๖ღ๋ Chương 82๖ღ๋

Chương 83๖ღ๋

Chương 84๖ღ๋ Chương 85๖ღ๋

Chương 86๖ღ๋ Chương 87๖ღ๋ Chương 88๖ღ๋

Chương 89๖ღ๋ Chương 90๖ღ๋ Chương 91๖ღ๋ Chương 92๖ღ๋

Chương 93๖ღ๋ Chương 94๖ღ๋ Chương 95๖ღ๋ Chương 96๖ღ๋ Chương 97๖ღ๋

Chương 98๖ღ๋ Chương 99๖ღ๋ Chương 100๖ღ๋ Chương 101๖ღ๋

Chương 102๖ღ๋ Chương 103๖ღ๋ Chương 104๖ღ๋

Chương 105๖ღ๋ Chương 106๖ღ๋

Chương 107๖ღ๋

Chương 108๖ღ๋ Chương 109๖ღ๋

Chương 110๖ღ๋ Chương 111๖ღ๋ Chương 112๖ღ๋

Chương 113๖ღ๋ Chương 114๖ღ๋ Chương 115๖ღ๋ Chương 116๖ღ๋

Chương 117๖ღ๋ Chương 118๖ღ๋ Chương 119๖ღ๋ Chương 120๖ღ๋ Chương 121๖ღ๋

Chương 122๖ღ๋ Chương 123๖ღ๋ Chương 124๖ღ๋ Chương 125๖ღ๋

Chương 126๖ღ๋ Chương 127๖ღ๋ Chương 128๖ღ๋

Chương 129๖ღ๋ Chương 130๖ღ๋

Chương 131๖ღ๋

Chương 132๖ღ๋

Quyển 3 : Tình Định

Chương 1ﻲ๖ۜ Chương 2ﻲ๖ۜ Chương 3ﻲ๖ۜ

                     Chương 4ﻲ๖ۜ Chương 5ﻲ๖ۜ Chương 6ﻲ๖ۜ

                                           Chương 7ﻲ๖ۜ Chương 8ﻲ๖ۜ Chương 9ﻲ๖

                                                                Chương 10ﻲ๖ۜ Chương 11ﻲ๖ۜ Chương 12ﻲ๖ۜ

                                           Chương 13ﻲ๖ۜ Chương 14ﻲ๖ۜ Chương 15ﻲ๖ۜ

                       Chương 16ﻲ๖ۜ Chương 17ﻲ๖ۜ Chương 18ﻲ๖ۜ

Chương 19ﻲ๖ۜ Chương 20ﻲ๖ۜ Chương 21ﻲ๖ۜ

                      Chương 22ﻲ๖ۜ Chương 23ﻲ๖ۜ Chương 24ﻲ๖ۜ

                                              Chương 25ﻲ๖ۜ Chương 26ﻲ๖ۜ Chương 27ﻲ๖ۜ

ﻲ๖ۜHoàn Chính Văn¹๖

Advertisements

34 comments on “Tuyệt Sắc Yêu Phi

 1. Pingback: Mục Lục | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖

 2. Pingback: Truyện NP | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖

 3. Chời ơiiiii :3 Em cuối cùng cx tìm ra phần 2 nhà ss ^^ yêu quá ❤ ❤ ❤ Mà ss ơi, cái page "Chỉ thế thôi " trên facebook là của ss hay của người khác vậy ạ ????

  Like

 4. Mình thích tsyp vì đây là bộ truyện có nv nữ xk mà có cả dàn nam sủng đầu tiên mình đọc.( vì đây là ước mơ của mình có nhiều trai đẹp vây quanh mà . há há ), nữ chính cũng rất quyết đoán nữa, ko bị phân tâm mềm yếu giống nhiều bộ khác mà dàn mĩ nam cũng hợp goul của mình lun . *sắc wá*

  Liked by 1 person

 5. Pingback: Bài Cảm Nhận Về ” Câu Hồn ” Của Bạn Diệp Mẫn Chi | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

 6. Pingback: Bài Cảm Nhận Về ” TSYP ” Của Bạn Ngân Ngố | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

 7. nàng cho gợi ý cho ta pass câu 22 28 41 đi, theo ta biết thì người dạy Nguyệt tỷ học y là trương thái y nhưng nhập pass lại không được, còn mấy câu kia thì ta ko biết page là gì nên bí luôn rồi, nàng giúp ta với.

  Like

 8. Pingback: Ebook | ღ๖Nắñgღ๖Hạღ๖√iệñღ๖ - 万里夏院

  • Ụt nhớ là gần đây Ụt từng từ chối một bạn xin post truyện bên LQD rồi. Cho bạn từ chối nhé. Bạn có thể dẫn link truyện về nhà Ụt khi bạn cm trả lời mọi người. Ụt hy vọng mọi người sẽ đọc truyện tại nhà Ụt bạn ạ.

   Like

 9. Pingback: Tuyệt Sắc Yêu Phi – Tuyết Thần Thiên Vũ Cung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s